เกาะหมาก

สัมผัสเสน่ห์ของเกาะหมากจากทิวมะพร้าวที่เรียงรายไปตามแนวหาดขาวเนียนละเอียดเคียงข้างน้ำทะเลใส ที่สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง นอกจากนี้บนเกาะยังมีวิถีชาวบ้านอันสงบ เรียบง่าย

ซึ่งยังคงดำรง ชีพด้วยการทำเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา ประมงพื้นบ้าน อีกทั้งบริเวณชายฝั่งรอบเกาะ และเกาะใกล้เคียงยังมีแนวปะการังที่สมบูรณ์ จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นด้วยเช่นกัน
ที่ตั้ง : ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด ตราด
สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ 0 3959 7259-60
การเดินทางไปเกาะหมาก : สามารถทำได้ดังนี้
• เที่ยวไป มีเรือเร็วออกจากท่าเรืออนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรฯ วันจันทร์-พฤหัสบดี วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น., 16.00 น. วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพิ่มรอบ 10.30 น.
• เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะหมาก เวลา 09.00 น., 13.30 น. วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพิ่มรอบ 12.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที ค่าโดยสารคนละ 450 บาท โทรศัพท์ 0 3953 8122
• เรือบุญศิริ สปีด โบ๊ท มีเรือจากแหลมศอกไปเกาะหมาก เที่ยวไป เวลา 11.45 น. เที่ยวกลับ 10.25 น. ค่าโดยสาร 400 บาท/คน/เที่ยว โทรศัพท์ 08 6333 8560, 08 1639 0022
• มีบริการเรือจากเกาะหมากไปเกาะกูด (อ่าวสลัด) – เรือบุญศิริ สปีด โบ๊ท เที่ยวไป เวลา 12.35 น. เที่ยวกลับ เวลา 09.45 น. ค่าโดยสาร 300 บาท/คน/เที่ยว โทรศัพท์ 08 6333 8560, 08 1639 0022///ททท.

Comments are closed.