ผู้นำชุมชนเพาะพันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง เพิ่มอาชีพให้ลูกบ้าน

ผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี นอกจากประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองแล้ว ยังได้เพาะพันธุ์ไก่ชนจำหน่ายให้กับลูกบ้านไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมจากการทำเกษตร สร้างรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนเพิ่มขึ้น

ไก่พื้นเมืองหลากหลายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์ก๋อยไทยง่อน สายพันธุ์พม่า ทั้งหมดนี้เป็นของ “ภาสกร

จิระวัฒนผลิน” หรือผู้ใหญ่ไก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี จากที่เคยคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดกับไก่มาตั้งแต่เด็ก จนเกิดเป็นความชอบอยากเลี้ยง จึงใช้เวลาว่างจากงานประจำทำฟาร์มเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมมากว่า 2 ปีแล้ว

นอกเหนือจากเลี้ยงไก่ชนไว้เพื่อส่งเข้าประกวดแล้ว ยังเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายให้กับลูกบ้านในชุมชนและผู้สนใจนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์คู่ละ 3,000-5,000 บาท ขณะนี้คนในชุมชนบางแพหลายครอบครัวมีอาชีพเลี้ยงไก่ควบคู่ไปกับการทำการเกษตร เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและคนในชุมชน

วิธีการเพาะพันธุ์ จะเลือกพ่อแม่พันธุ์ตัวที่สมบูรณ์จับมาใส่กรงเป็นคู่ ผสมพันธุ์กันครั้งหนึ่งจะได้ไข่ 3 ฟอง ใช้เวลาฟัก 20-21 วัน แล้วเก็บไข่เข้าตู้ฟัก พอลูกออกมานำไปอนุบาลและคัดเลือกไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อความสมบูรณ์ของไก่รุ่นต่อไป

ที่ฟาร์มแห่งนี้ยังได้นำเทคนิคเลี้ยงไก่แบบปล่อยตามธรรมชาติ จะช่วยทำให้ไก่แข็งแรง ไม่เครียด และทำให้ไม่เป็นโรคง่าย นอกจากเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติแล้ว ฟาร์มแห่งนี้ยังมีอาหารเสริมสูตรโบราณ ช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย . – สำนักข่าวไทย

Comments are closed.